وزارت امور خارجه جنایت هولناک تروریست‌های تکفیری در سوریه را به‌شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه جنایت هولناک تروریست‌های تکفیری در سوریه را به‌شدت محکوم کرد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان جنایت هولناک امروز تروریست‌های تکفیری در سوریه را به‌شدت محکوم و با دولت و ملت سوریه و بازماندگان شهدای این کشتار تلخ و وقیحانه ابراز همدردی کرد.

وزارت امور خارجه جنایت هولناک تروریست‌های تکفیری در سوریه را به‌شدت محکوم کرد