وزارت کار تعطیلی 30 اسفند را پس گرفت

وزارت کار تعطیلی 30 اسفند را پس گرفت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو روز پیش در یک نامه رسمی از تعطیلی روز 30 اسفند خبر داده بود، در اطلاعیه جدیدی تعطیلی این روز را پس گرفت و آن را در صلاحیت هیئت وزیران دانست.

وزارت کار تعطیلی 30 اسفند را پس گرفت