وزارت کشور اسامی 6 نامزد تائید صلاحیت‌شده ریاست‌جمهوری را رسماً اعلام کرد

وزارت کشور اسامی 6 نامزد تائید صلاحیت‌شده ریاست‌جمهوری را رسماً اعلام کرد
ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 8 ، شش نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد.

وزارت کشور اسامی 6 نامزد تائید صلاحیت‌شده ریاست‌جمهوری را رسماً اعلام کرد