وقوع دو انفجار تروریستی در شرق «موصل» ۱۸ کشته برجای گذاشت

وقوع دو انفجار تروریستی در شرق «موصل» ۱۸ کشته برجای گذاشت

وقوع دو انفجار تروریستی در شرق «موصل» ۱۸ کشته برجای گذاشت