پارتی‌بازی و ارتباط فامیلی با «دولت کار و کرامت» سازگار نیست/ ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را در برنامه‌ داریم

پارتی‌بازی و ارتباط فامیلی با «دولت کار و کرامت» سازگار نیست/ ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را در برنامه‌ داریم
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در برنامه کاری‌مان حتماً یک میلیون شغل در هر سال به عنوان کف در نظر گرفته‌ایم.

پارتی‌بازی و ارتباط فامیلی با «دولت کار و کرامت» سازگار نیست/ ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را در برنامه‌ داریم