پایگاه‌های نظامی 7‌گانه آمریکا در سوریه و اهداف پشت‌پرده آن + نقشه‌

پایگاه‌های نظامی 7‌گانه آمریکا در سوریه و اهداف پشت‌پرده آن + نقشه‌
آمریکایی‌ها و برخی متحدان غربی‌اش از جمله انگلیس با هدف تحقق طرح‌های تجزیه‌طلبانه خود در سوریه و آموزش و حمایت‌های مستقیم از گروه‌های تروریستی مورد حمایت خود پایگاه‌هایی را در خاک سوریه دایر کرده‌اند.

پایگاه‌های نظامی 7‌گانه آمریکا در سوریه و اهداف پشت‌پرده آن + نقشه‌