پس‌لرزه‌های حقوق 24 میلیونی/دستمزد مدیران 30 برابر کارگران عدالت است؟

پس‌لرزه‌های حقوق 24 میلیونی/دستمزد مدیران 30 برابر کارگران عدالت است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق 24 میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با 30برابر آن؟

پس‌لرزه‌های حقوق 24 میلیونی/دستمزد مدیران 30 برابر کارگران عدالت است؟