پشت پرده حادثه شیمیایی «خان‌شیخون» ادلب/ ماجرای 12 کامیون حاوی مواد شیمیایی چه بود؟

پشت پرده حادثه شیمیایی «خان‌شیخون» ادلب/ ماجرای 12 کامیون حاوی مواد شیمیایی چه بود؟
مشاور نخست‌وزیری سوریه از اسناد و مدارکی پرده برداشت که بر دست داشتن گروه‌های تروریستی و کشورهای منطقه‌ای حامی آنها در حادثه شیمیایی منطقه خان شیخون در حومه ادلب تاکید می‌کند.

پشت پرده حادثه شیمیایی «خان‌شیخون» ادلب/ ماجرای 12 کامیون حاوی مواد شیمیایی چه بود؟