چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟

چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟
ادبیات و اظهارات تنش‌زای رئیس‌جمهوری آمریکا و اعضای کابینه وی علیه تهران می‌تواند در نبرد ایالات متحده علیه داعش در عراق و سوریه به ضرر دولت ترامپ تمام شود.

چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟