چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنمی‌تابید؟

چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنمی‌تابید؟
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با صدور جوابیه‌ای به نامه ستاد انتخابات کشور درباره صحبت‌های امام جمعه موقت تهران پاسخ داد.

چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنمی‌تابید؟