چرخش معنادار‌ لیست خرید دولت به شرق/چراغ سبز آخوندی به کوماک چینی

چرخش معنادار‌ لیست خرید دولت به شرق/چراغ سبز آخوندی به کوماک چینی
درحالی طی ماه‌های اخیر دولتی‌ها از کاه خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ کوه‌ها ساخته اند که وزیر راه از امکان خرید هواپیماهای مسافربری چینی خبر داده، به نظر می‌رسد اتفاقات نهان و آشکار پیرامون ایرباس و بوئینگ باعث ناامیدی دولت یازدهم از غرب شده است.

چرخش معنادار‌ لیست خرید دولت به شرق/چراغ سبز آخوندی به کوماک چینی

oxin channel