کابینه ترامپ تکمیل شد

کابینه ترامپ تکمیل شد
کابینه ترامپ سه هفته پس از سوگند یاد کردن وی سرانجام تکمیل شد و رئیس‌جمهور آمریکا نام تمام اعضای کابینه خود را به طور رسمی اعلام کرد.

کابینه ترامپ تکمیل شد