کاریکاتور/ من و روح هاشمی همین الان یهوی!!!

کاریکاتور/ من و روح هاشمی همین الان یهوی!!!
علی مطهری: نام 1 نفر از آن 110 نفر را هم نمی‌دانم/روح آیت‌الله هاشمی احضار شود! / علی مطهری در پاسخ به حمیدرضا مقدم‌فر گفت که نام 1 نفر از ‌آن 110 نفر را که مدعی شده بود در سال 84 به‌خاطر دخالت در انتخابات محکوم شده‌اند، نمی‌داند.

کاریکاتور/ من و روح هاشمی همین الان یهوی!!!