کاندیداتوری جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری توهین به ملت است

کاندیداتوری جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری توهین به ملت است
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: برای اولین بار جهانگیری بدعتی زشت را بنا نهاده و این توهین به رأی‌دهندگان است.

کاندیداتوری جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری توهین به ملت است