کری: آمریکا گزینه‌های لازم برای برخورد با ایران در صورت نقض برجام را در اختیار دارد

کری: آمریکا گزینه‌های لازم برای برخورد با ایران در صورت نقض برجام را در اختیار دارد
وزیر خارجه آمریکا در اجلاس سابان توافقنامه هسته‌ای با ایران را معاهده‌ای دائمی خواند و تأکید کرد که آمریکا گزینه‌های لازم برای برخورد با ایران درصورت نقض برجام را در اختیار دارد.

کری: آمریکا گزینه‌های لازم برای برخورد با ایران در صورت نقض برجام را در اختیار دارد