کشف محموله پودر نیروزای قاچاق در گمرک شهید رجایی

کشف محموله پودر نیروزای قاچاق در گمرک شهید رجایی
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف یک محموله بزرگ از داروها و پودرهای نیروزای قاچاق در گمرک بندر شهید رجایی خبر داد.

کشف محموله پودر نیروزای قاچاق در گمرک شهید رجایی