کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران + تصاویر

کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران + تصاویر
جانشین یگان امنیتی امام رضا (ع) از کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران خبر داد.

کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران + تصاویر

oxin channel