کلیات لایحه بودجه 96 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد

کلیات لایحه بودجه 96 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 96 در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

کلیات لایحه بودجه 96 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد