گفتگوی انتقادی لاوروف با تیلرسون/ مسکو از مواضع واشنگتن متاسف است

گفتگوی انتقادی لاوروف با تیلرسون/ مسکو از مواضع واشنگتن متاسف است

گفتگوی انتقادی لاوروف با تیلرسون/ مسکو از مواضع واشنگتن متاسف است