یورش سعودی ها ناکام ماند/هلاکت ۶۷ مزدور وابسته به آل سعود

یورش سعودی ها ناکام ماند/هلاکت ۶۷ مزدور وابسته به آل سعود

یورش سعودی ها ناکام ماند/هلاکت ۶۷ مزدور وابسته به آل سعود