یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع)

یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع)

یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع)