یکشنبه آینده؛ اعلام گزارش پرونده حقوق‌های نجومی

یکشنبه آینده؛ اعلام گزارش پرونده حقوق‌های نجومی
عادل آذر یکشنبه آینده گزارش بررسی پرونده مربوط به حقوق‌های ناعادلانه را ارائه می‌کند.

یکشنبه آینده؛ اعلام گزارش پرونده حقوق‌های نجومی