یک‌میلیون حامی از 200هزار یتیم در سراسر کشور حمایت می‌کنند

یک‌میلیون حامی از 200هزار یتیم در سراسر کشور حمایت می‌کنند
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر یک‌میلیون حامی از بیش از 200هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد حمایت می‌کنند.

یک‌میلیون حامی از 200هزار یتیم در سراسر کشور حمایت می‌کنند