‌‌مگر قرار نبود ‌با برجام ‌تحریم‌ها علیه ایران لغو شود/عزیزان دولتی افکار عمومی را منحرف نکنند

‌‌مگر قرار نبود ‌با برجام ‌تحریم‌ها علیه ایران لغو شود/عزیزان دولتی افکار عمومی را منحرف نکنند
امام‌جمعه کرج گفت: عزیزان افکار عمومی را منحرف نکنند و هدف از برجام رفع تمام تحریم‌ها در زمان قبول برجام بود که محقق نشد و مسائل دیگر جزو اهداف برجام نبود.

‌‌مگر قرار نبود ‌با برجام ‌تحریم‌ها علیه ایران لغو شود/عزیزان دولتی افکار عمومی را منحرف نکنند

دانلود shareit