“میرزاده” و “نمازی” پاسخ‌گوی لغو برنامه‌های بسیج در روز دانشجو در دانشگاه آزاد باشند

“میرزاده” و “نمازی” پاسخ‌گوی لغو برنامه‌های بسیج در روز دانشجو در دانشگاه آزاد باشند
سازمان بسیج دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس دانشگاه آزاد، خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های دانشگاه آزاد شد.

“میرزاده” و “نمازی” پاسخ‌گوی لغو برنامه‌های بسیج در روز دانشجو در دانشگاه آزاد باشند