دولت در اقتصاد مقاومتی فقط “حرف” زده است/ به اقدام و عمل دولت نمره “4” می‌دهم

دولت در اقتصاد مقاومتی فقط “حرف” زده است/ به اقدام و عمل دولت نمره “4” می‌دهم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی فقط حرف زده است، گفت: در عمل اتفاقی نیفتاده و از 20 نمره 4 به دولت می‌دهم.

دولت در اقتصاد مقاومتی فقط “حرف” زده است/ به اقدام و عمل دولت نمره “4” می‌دهم