13.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 19.5 هزار واحد تولیدی پرداخت شد

13.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 19.5 هزار واحد تولیدی پرداخت شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا ششم دی ماه به 19 هزار و 509 واحد تولیدی 13 هزار و 645 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است.

13.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 19.5 هزار واحد تولیدی پرداخت شد