تظاهرات درسوریه “همان پنج دقیقه اول” مسالمت‌آمیز بود/«بشار» نباشد کشور سوریه فرو می‌ریزد

تظاهرات درسوریه “همان پنج دقیقه اول” مسالمت‌آمیز بود/«بشار» نباشد کشور سوریه فرو می‌ریزد
سفیر سابق انگلیس در سوریه روایت شش ساله کشورها و رسانه های غرب درباره مناقشه سوریه را رد کرد.

تظاهرات درسوریه “همان پنج دقیقه اول” مسالمت‌آمیز بود/«بشار» نباشد کشور سوریه فرو می‌ریزد