مدیریت “ریخت‌وپاش” و زیر سئوال رفتن جایگاه علمی از چالش‌های دانشگاه آزاد/باید حوزه مدیریتی دانشگاه تحول اساسی کند

مدیریت “ریخت‌وپاش” و زیر سئوال رفتن جایگاه علمی از چالش‌های دانشگاه آزاد/باید حوزه مدیریتی دانشگاه تحول اساسی کند
دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به لزوم برخی تغییرات در دانشگاه آزاد گفت: هیئت‌امنا به معنای واقعی کلمه در دانشگاه آزاد شکل بگیرد.

مدیریت “ریخت‌وپاش” و زیر سئوال رفتن جایگاه علمی از چالش‌های دانشگاه آزاد/باید حوزه مدیریتی دانشگاه تحول اساسی کند