17 برنامه مخصوص برای نقاط محروم کشور داریم/ بدهی‌های دولت به 210 هزار میلیارد رسیده است

17 برنامه مخصوص برای نقاط محروم کشور داریم/ بدهی‌های دولت به 210 هزار میلیارد رسیده است
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شرایط پولی و بانکی و وضعیت بدهی‌های دولت به میزان 210 هزار میلیارد تومان رسیده است.

17 برنامه مخصوص برای نقاط محروم کشور داریم/ بدهی‌های دولت به 210 هزار میلیارد رسیده است