وزیر دفاع: آزمایش موشکی اخیر “موفقیت‌آمیز” بود

وزیر دفاع: آزمایش موشکی اخیر “موفقیت‌آمیز” بود
سردار دهقان آزمایش موشکی اخیر کشورمان را موفقیت‌آمیز اعلام کرد.

وزیر دفاع: آزمایش موشکی اخیر “موفقیت‌آمیز” بود