180 هزار نیروی آمریکایی با پیشرفته‌ترین تجهیزات آماده حمله به ایران بودند/با برگزاری چند رزمایش توطئه را خنثی کردیم

180 هزار نیروی آمریکایی با پیشرفته‌ترین تجهیزات آماده حمله به ایران بودند/با برگزاری چند رزمایش توطئه را خنثی کردیم
جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به حمله آمریکا به افغانستان گفت: 180 هزار نیرو با پیشرفته‌ترین تجهیزات در ‌افغانستان و عراق مسقر شدند که هدف اصلی آمریکا حمله به جمهوری اسلامی بود.

180 هزار نیروی آمریکایی با پیشرفته‌ترین تجهیزات آماده حمله به ایران بودند/با برگزاری چند رزمایش توطئه را خنثی کردیم