دشمنان به نتیجه رسیدند که نمی‌توانند “اقدام نظامی” علیه ایران انجام دهند/ آن‌ها هیچگاه دست از دشمنی بر نمی‌دارند

دشمنان به نتیجه رسیدند که نمی‌توانند “اقدام نظامی” علیه ایران انجام دهند/ آن‌ها هیچگاه دست از دشمنی بر نمی‌دارند
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه درگیری جبهه حق با باطل یک درگیری ماهیتی است و آن‌ها هیچگاه نمی‌توانند دست از دشمنی با ما بردارند،گفت: امروز دشمنان ما به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند با اقدام نظامی خدشه‌ای به کشور و نظام وارد کنند.

دشمنان به نتیجه رسیدند که نمی‌توانند “اقدام نظامی” علیه ایران انجام دهند/ آن‌ها هیچگاه دست از دشمنی بر نمی‌دارند