200 هزار تهرانی کشته می‌شوند

200 هزار تهرانی کشته می‌شوند
رئیس جمعیت هلال احمر ایران درباره تلفات زلزله تهران گفت: فرکانس زلزله تهران خیلی نزدیک است و حداقل بالای 200 هزار نفر کشته می‌شوند.

200 هزار تهرانی کشته می‌شوند