امیرآبادی: بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند/ 110هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست “108 نفر”

امیرآبادی: بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند/ 110هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست “108 نفر”
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 110هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست 108 نفر است، گفت‌: اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند اما دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند.

امیرآبادی: بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند/ 110هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست “108 نفر”