“4درصدی” که “ذخیره نظام” هستند

“4درصدی” که “ذخیره نظام” هستند
موضوع “4 درصد” که این روزها بحثش داغ شده، جزو همان “ذخیره نظام” هستند که “هزینه اوقات فراغت فرزندان” در حقوق‌های نجومی می گیرند و یاراته نقدی را “مصیبت عظما” و مسکن مهر را “مزخرف” می خوانند.

“4درصدی” که “ذخیره نظام” هستند