5 میلیون تن پسماند خطرناک بیخ گوش شهر زنجان/نعمت‌زاده و ابتکار به قولشان عمل نکردند

5 میلیون تن پسماند خطرناک بیخ گوش شهر زنجان/نعمت‌زاده و ابتکار به قولشان عمل نکردند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 5 میلیون تن پسماند در شهرک تخصصی روی زنجان گفت: نعمت زاده و ابتکار به قولشان در این مورد عمل نکردند.

5 میلیون تن پسماند خطرناک بیخ گوش شهر زنجان/نعمت‌زاده و ابتکار به قولشان عمل نکردند