عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش

در حالی مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان محاسبات کشور با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد که کاربران فضای مجازی واکنش متفاوتی به این مراسم نشان دادند.

برترین‌ها: در حالی مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان محاسبات کشور با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد که کاربران فضای مجازی واکنش متفاوتی به این مراسم نشان دادند.

در این مراسم رییس مجلس ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های عادل آذر در مجموعه دیوان محاسبات، حکم مسئولیت را به مهرداد بذرپاش اهدا کرد.

عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش

عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش

عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش

عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش

عصبانیت کاربران از مراسم معارفه بذرپاش