حجاریان: سیاست‌ورزان سخن یکدیگر را نمی‌فهمند

حجاریان: سیاست‌ورزان سخن یکدیگر را نمی‌فهمند ئوریسین جریان اصلاحات بیان کرد: می‌توان به سیاست ایران و به‌ویژه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه نیز نقبی بزنیم. مدت‌هاست سیاست‌ورزان

Read More