موج انتقادات از نامه احمدی‌نژاد به ولیعهد عربستان

انتشار متن نامه محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس دولت بهار به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، با واکنش‌ گسترده کاربران فضای مجازی همراه شد.

برترین‌ها: انتشار متن نامه محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس دولت بهار به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، با واکنش‌ گسترده کاربران فضای مجازی همراه شد.

احمدی‌نژاد در آغاز، بن سلمان را «عالیجناب» خطاب کرده و در انتها نامه را با لفظ «برادر» به پایان رسانده است!

جزئیات بیشتر درباره نامه احمدی‌نژاد به ولیعهد عربستان را در لینک زیر بخوانید: 

نامه احمدی‌نژاد به ولیعهد عربستان

واکنش کاربران در این رابطه را بخوانید:

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان

واکنش کاربران به نامه احمدی‌نژاد به بن‌سلمان