تداوم رکوردهای پایین شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی نسبت به رقابت‌های داخلی + جدول

تداوم رکوردهای پایین شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی نسبت به رقابت‌های داخلی + جدولبازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بار دیگر نشان داد که رکورد شناگران

Read More