آخرین ملاقات «اوباما» و «پوتین» در یک ۴ دقیقه طولانی!

آخرین ملاقات «اوباما» و «پوتین» در یک ۴ دقیقه طولانی!

آخرین ملاقات «اوباما» و «پوتین» در یک ۴ دقیقه طولانی!