آزادسازی شهرک «خطاب» در حومه «حماه»/هلاکت ده‌ها تروریست انتحاری «ترکستانی و ازبک»

آزادسازی شهرک «خطاب» در حومه «حماه»/هلاکت ده‌ها تروریست انتحاری «ترکستانی و ازبک»
منابع سوری از موفقیت نیروهای ارتش در بازپس‌گیری شهرک «خطاب» از گروه‌های تکفیری و فروپاشی صفوف این گروه‌ها در حومه شمالی حماه خبر دادند.

آزادسازی شهرک «خطاب» در حومه «حماه»/هلاکت ده‌ها تروریست انتحاری «ترکستانی و ازبک»