آسیب‌های اجتماعی سرعت حرکت به سمت اقتصادی پویا را کُند می‌کند

آسیب‌های اجتماعی سرعت حرکت به سمت اقتصادی پویا را کُند می‌کند
استاندار همدان با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی سرعت حرکت به سمت اقتصادی پویا را کُند می‌کند، گفت: رکود اقتصادی در افزایش آسیب‌های اجتماعی موثر است.

آسیب‌های اجتماعی سرعت حرکت به سمت اقتصادی پویا را کُند می‌کند

دانلود مستقیم تانگو جدید