آقایان عکس‌شان را در مراسم پورحیدری گرفتند و رفتند!/ هنوز چند روز نگذشته پورحیدری را فراموش کردند

آقایان عکس‌شان را در مراسم پورحیدری گرفتند و رفتند!/ هنوز چند روز نگذشته پورحیدری را فراموش کردند
پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: امروز هفتمین روز درگذشت منصور پورحیدری است، اما او را فراموش کرده‌اند.

آقایان عکس‌شان را در مراسم پورحیدری گرفتند و رفتند!/ هنوز چند روز نگذشته پورحیدری را فراموش کردند

ارتقا اندروید