آماده‌باش 123 ایستگاه آتش‌نشانی در شب چهارشنبه آخرسال / استقرار 2731 آتش‌نشان در 1148 نقطه تهران

آماده‌باش 123 ایستگاه آتش‌نشانی در شب چهارشنبه آخرسال / استقرار 2731 آتش‌نشان در 1148 نقطه تهران
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آماده‌باش 123 ایستگاه آتش نشانی در شب چهارشنبه آخر سال گفت: 2731 آتش‌نشان در 1148 نقطه شهر تهران مستقر می‌شوند.

آماده‌باش 123 ایستگاه آتش‌نشانی در شب چهارشنبه آخرسال / استقرار 2731 آتش‌نشان در 1148 نقطه تهران