آیت‌الله اعرافی: «حوزه انقلابی» باید مولد فکر و اندیشه ارتقا‌ءبخش برای تمدن اسلامی و نظام اسلامی باشد

آیت‌الله اعرافی: «حوزه انقلابی» باید مولد فکر و اندیشه ارتقا‌ءبخش برای تمدن اسلامی و نظام اسلامی باشد
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تأکید کرد: «حوزه انقلابی» باید مولد فکر و اندیشه ارتقا‌ءبخش برای تمدن اسلامی و نظام اسلامی باشد.

آیت‌الله اعرافی: «حوزه انقلابی» باید مولد فکر و اندیشه ارتقا‌ءبخش برای تمدن اسلامی و نظام اسلامی باشد

ارتقا اندروید