آیت‌الله نوری همدانی: نیروهای انقلاب روی یک نامزد اجماع کنند

آیت‌الله نوری همدانی: نیروهای انقلاب روی یک نامزد اجماع کنند
رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب با حضرت آیت الله نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

آیت‌الله نوری همدانی: نیروهای انقلاب روی یک نامزد اجماع کنند