احضار 129 نفر در پرونده املاک شهرداری/ دادستان‌ها در برخورد با رانندگان مست اغماض نکنند

احضار 129 نفر در پرونده املاک شهرداری/ دادستان‌ها در برخورد با رانندگان مست اغماض نکنند
دادستان تهران گفت: 129 نفر در پرونده املاک شهرداری احضار شده‌اند.

احضار 129 نفر در پرونده املاک شهرداری/ دادستان‌ها در برخورد با رانندگان مست اغماض نکنند