ادامه روند پیروزی‌های پدیده/ تخته‌گاز ماشین‌سازی به سمت دسته یک

ادامه روند پیروزی‌های پدیده/ تخته‌گاز ماشین‌سازی به سمت دسته یک
تیم ماشین‌سازی در خانه مغلوب پدیده شد تا در آستانه سقوط به لیگ دسته یک قرار بگیرد.

ادامه روند پیروزی‌های پدیده/ تخته‌گاز ماشین‌سازی به سمت دسته یک